21/6/12

Θερινό Ηλιοστάσιο σήμερα

...και προετοιμαζόμαστε για τη γιορτή  τ' Αη Γιαννιού του Λιοτροπιού.


Καλό Θερινό Ηλιοστάσιο, συναγωνιστές. 
Καλό καλοκαίρι και καλές σοδειές σε όλους τους Έλληνες.

Τ.Ο. Εύβοιας-Βοιωτίας