28/7/15

Ν.Μίχος: Ερωτήσεις για ασφάλιση απόρων, μεταβίβαση στρατοπέδου στο ΤΑΙΠΕΔ και προθεσμίες επιχειρηματικών υποχρεώσεων


Ερωτήσεις για τις καθυστερήσεις ανανέωσης στα βιβλιάρια υγείας της Πρόνοιας, την μεταβίβαση στρατοπέδου στο ΤΑΙΠΕΔ και το μικρό διάστημα εμπρόθεσμης διευθέτησης των επιχειρηματικών υποχρεώσεων λόγω της τραπεζικής αργίας:

 
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑ: «Πολύμηνες καθυστερήσεις στην ετήσια ανανέωση βιβλιαρίων υγείας της Πρόνοιας καθιστούν τους δικαιούχους ουσιαστικά ανασφάλιστους» 

Σε απόγνωση βρίσκονται ολοένα και περισσότεροι Έλληνες συμπολίτες μας, οι οποίοι βρισκόμενοι αντιμέτωποι με τη λαίλαπα της Οικονομικής κρίσης, εντάσσονται πλέον στην νεοσχηματισμένη κοινωνική βαθμίδα των νεόπτωχων, άποροι και ανασφάλιστοι, αφημένοι στο έλεος του θεού. Στερούμενοι εισοδημάτων λόγω ανεργίας και ελλείψει εναλλακτικών οικονομικών πόρων προς επιβίωση, ευελπιστούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους σε νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ταμείου της Πρόνοιας αλλά καταλήγουν να στερούνται και της υποτυπώδους πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας λόγω των απαράδεκτων χρόνων αναμονής για την ανανέωση των βιβλιαρίων της Πρόνοιας.  Καταγγελίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρουν περιπτώσεις αναμονής που μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους δέκα (10) μήνες!  
Δεδομένου ότι τα βιβλιάρια του ταμείου της Πρόνοιας ανανεώνονται σε ετήσια βάση, μια καθυστέρηση δέκα (10) μηνών καθιστά τους δικαιούχους ουσιαστικά ανασφάλιστους αφού σύντομα (εντός διμήνου) μετά την ετήσια ανανέωση των βιβλιαρίων τους αυτά λήγουν και οι ίδιοι καλούνται να επαναλάβουν εκ νέου τη διαδικασία ανανέωσης. 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 
Υπάρχει επάρκεια προσωπικού στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας των δήμων για την άμεση διευθέτηση των διαδικασιών ανανέωσης των βιβλιαρίων της Πρόνοιας και αν όχι, θα μεριμνήσουν άμεσα για την επαρκή στελέχωσή τους; 
Ποια μέτρα θα λάβουν προκειμένου να επισπευσθεί συνολικά η διαδικασία ανανέωσης των βιβλιαρίων υγείας της Πρόνοιας; 

Αθήνα, 23/07/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Μίχος
Βουλευτής Ευβοίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

*

 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την μεταβίβαση του στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ)» 

Σύμφωνα με καταγγελίες του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας το Ανταλλάξιμο Ακίνητο ΑΚ 5749 του Νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ  με την απόφαση 234/24.04.2013 και το οποίο αφορά στο 451.735 τ.μ. πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος», έχει δεχτεί σοβαρές αλλαγές πολεοδομικά, ρυμοτομικά και ιδιοκτησιακά από το 1986 και μετά και έχει πλέον πάψει να είναι ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα και μετά το Παραχωρητήριο (Φ. 31.3207/22.08.2008) το οποίο ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης αποδέχτηκε με την 450/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων, ο τελευταίος προχώρησε σε «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης – σχέδιο γενικής διάταξης και χωρικής ανάπτυξης στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος» το οποίο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο.  Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη καθορισμένες χρήσεις γης για το εν λόγω ακίνητο καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του είναι ήδη  δομημένο με σχολεία, ανοιχτά και κλειστά γήπεδα, γυμναστήρια και έναν ιερό ναό, η μεταβίβαση του ανωτέρω ακινήτου στο ΤΑΙΠΕΔ κρίνεται άτοπη και οφείλει να ανακληθεί. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 
Δεδομένης της παντελής έλλειψης εναλλακτικών ελεύθερων επιφανειών για χώρους αθλητισμού, πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, προτίθεστε να ανακαλέσετε την απόφαση ένταξης του στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» στο ΤΑΙΠΕΔ και να αποδεσμεύσετε το εν λόγω ακίνητο για χρήση από το Δήμο; 

Αθήνα, 27/07/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Μίχος
Βουλευτής Ευβοίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

*

ΠΡΟΣ: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ: «Ακάλυπτη η επιχειρηματική δραστηριότητα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας» 

Σύμφωνα με καταγγελίες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το κενό στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας που αφήνει ακάλυπτη την επιχειρηματική δραστηριότητα δημιουργεί τον κίνδυνο για την άμεση ένταξη των επιχειρήσεων στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) του Τραπεζικού Συστήματος Πληροφοριών «Τειρεσίας». Πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να λειτουργήσουν υποτυπωδώς κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, εξέδωσαν επιταγές προς πληρωμή υποχρεώσεων τους, οι οποίες μπορούν μεν να κατατεθούν από τους κατόχους τους για εξόφληση αλλά δεν μπορούν να εξοφληθούν αφού η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου απαγόρευε την εξόφληση λογαριασμών που εκδόθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.  Με τη λήξη της αργίας, δόθηκε στις επιχειρήσεις το διάστημα των οχτώ (8) ημερών να καλύψουν τις συσσωρευμένες από τις 30 Ιουνίου 2015 υποχρεώσεις τους και αν δεν ανταποκριθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, κινδυνεύουν να ενταχθούν άμεσα στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) του Τραπεζικού Συστήματος Πληροφοριών «Τειρεσίας», με καταστροφικές για την βιωσιμότητά τους επιπτώσεις.   
Δεδομένης της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στην αγορά από την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital control), με αιτιότητα της τραπεζικής αργίας και όχι των επιχειρήσεων, το διάστημα των οχτώ (8) ημερών σαφώς και δεν επαρκεί για τη διευθέτηση των συσσωρευμένων υποχρεώσεών τους και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για παράταση αυτού του διαστήματος στις τριάντα (30) ημέρες.  Ο επιπρόσθετος αυτός χρόνος θα δώσει στους επιχειρηματίες τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους χωρίς να κινδυνεύουν να στιγματιστούν σαν κακοπληρωτές χωρίς δική τους υπαιτιότητα. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 
Θα δοθεί η απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων παράταση των τριάντα (30) ημερών για τη διευθέτηση των συσσωρευμένων λόγω της τραπεζικής αργίας οικονομικών υποχρεώσεών τους; 
Θα μεριμνήσουν προκειμένου να τροποποιηθούν προσωρινά τα χρονικά διαστήματα ένταξης επιχειρήσεων στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) του Τραπεζικού Συστήματος Πληροφοριών «Τειρεσίας» ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο του στιγματισμού τους ως οικονομικά ασυνεπείς, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την βιωσιμότητά τους; 

Αθήνα, 27/07/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Μίχος
Βουλευτής Ευβοίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ