14/7/15

Ν.Μίχος: Ερωτήσεις για αναθέσεις σίτησης αλλοδαπών και για δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς


Ερωτήσεις για τις σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες προμηθευτές προκειμένου να σιτιστούν οι αλλοδαποί στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας και για την επαναφορά του ωραρίου των εργαζομένων στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΘΕΜΑ: «Σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες προμηθευτές  για τη σίτιση των αλλοδαπών στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα» 

Αμφίβολο είναι το καθεστώς που επικρατεί ως προς τη νομιμότητα ή μη των χειρισμών του Αρχηγείου της Eλληνικής Αστυνομίας στο θέμα των συμβάσεων με ιδιώτες προμηθευτές για τη σίτιση αλλοδαπών στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα αφού με τις κατά καιρούς διαφορετικές γνωμοδοτήσεις του το Νομικό Συμβούλιο περιπλέκει διαρκώς το ζήτημα. Τον Μάρτιο του 2013, το Νομικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ως προς την ανάγκη ή μη διεξαγωγής διαγωνισμού για την σύμβαση παροχής πλήρους διατροφής των κρατούμενων στην Αμυγδαλέζα, γνωμοδοτώντας πως κατ’ εξαίρεση και για μία μόνο φορά μπορούσε να παρακαμφθεί η διεξαγωγή διαγωνισμού και να γίνει απευθείας ανάθεση, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τους κρατούμενους των αστυνομικών τμημάτων.  Μετά από αυτό, υπεγράφησαν συμβάσεις με δύο (2) προμηθεύτριες εταιρίες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αλλά όταν αυτές έληξαν και χρειάστηκε να συναπτούν νέες, το Νομικό Συμβούλιο γνωμοδότησε πως αυτή τη φορά, αυτές θα έπρεπε να προκύψουν μέσω διαγωνισμού. 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αντί να συμμορφωθεί με τη γνωμοδότηση αυτή, προχώρησε αρχικά στην τροποποίηση των ήδη ισχυόντων συμβάσεων με τις ίδιες δύο (2) προμηθεύτριες εταιρίες και εν συνεχεία, στην απευθείας ανάθεση του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του έργου σε τρίτη ιδιωτική εταιρία-προμηθεύτρια!  Στη συνέχεια, το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο είναι καθόλα αρμόδιο για τον έλεγχο των δαπανών του κράτους, αποφάσισε πως οι συμβάσεις αυτές είναι παράνομες, και ως εκ τούτου, μη νόμιμες είναι και οι πιστώσεις των προκαταβολών οι οποίες εδόθησαν στις προμηθεύτριες εταιρίες. 

Και σαν να μην έφταναν οι αντικρουόμενες αυτές αποφάσεις, έρχεται και το ψηφισμένο νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την ανθρωπιστική κρίση, με άρθρο του να χαρακτηρίζει όλες τις δαπάνες σίτισης των υπηκόων τρίτων χωρών σύννομες ενώ με άλλο νομοσχέδιο και μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, νομιμοποιεί τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων των συμβάσεων σίτισης με προμηθεύτριες εταιρίες. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 
Ποια τελικά είναι η ορθή και σύννομη διαδικασία για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ του κράτους και των ιδιωτικών εταιριών για τη σίτιση των κρατούμενων στα κέντρα κράτησης παράτυπων μεταναστών όπως αυτό στην Αμυγδαλέζα; 
Τι θα γίνει με τις ήδη υπάρχουσες αλλά παράνομες (κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο) συμβάσεις έργου και τις προμηθεύτριες εταιρίες οι οποίες έχουν κιόλας λάβει προκαταβολές των αμοιβών τους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί; 
Πότε θα διεξαχθεί νέος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σίτισης στα κέντρα κράτησης παράτυπων μεταναστών και πως θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των άγονων διαγωνισμών; 
Θα υπάρξουν κυρώσεις για την παράτυπη απευθείας ανάθεση έργου από την Ελληνική Αστυνομία στις προμηθεύτριες εταιρίες σίτισης και ποια μέτρα θα λάβουν προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους παρατυπίες στο μέλλον; 

Αθήνα, 13/07/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Μίχος
Βουλευτής Ευβοίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 


***

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την επαναφορά του ωραρίου των εργαζομένων στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς» 

Καταστροφικό προβλέπεται το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αφορά στην αλλαγή του ωραρίου των εργαζομένων στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.  Μετά τον Καλλικράτη ο οποίος με τις τεράστιες περικοπές χρηματοδότησης και την αυξημένη πίεση για ιδιωτικοποιήσεις ουσιαστικά λειτούργησε σαν ένα πρώτο μνημόνιο για τους δήμους καθώς και τα μνημόνια που ακολούθησαν μετέπειτα, τα οποία καταρράκωσαν τις κοινωνικές δομές με περικοπές σε προσωπικό και κονδύλια, έρχεται τώρα ρύθμιση η οποία προβλέπεται αποτελειώσει τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και να απογειώσει επιχειρηματικά τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. 

Η πρόταση για μείωση του ωραρίου των εργαζομένων από τις σαράντα (40) ώρες που είναι σήμερα σε τριάντα (30), για αύξηση της θερινής άδειας από είκοσι πέντε (25) ημέρες που είναι σήμερα σε δύο (2) μήνες και η επαναφορά της ανάπαυλας του Πάσχα και των Χριστουγέννων θα επιφέρει νέο οικονομικό μαρασμό στους δήμους καθώς και στις λαϊκές οικογένειες των οποίων οι ανάγκες θα πάψουν να καλύπτονται επαρκώς. Με την επικείμενη μείωση του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων, οι δήμοι θα αναγκαστούν να αυξήσουν το προσωπικό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αμετάβλητες χρονικές υποχρεώσεις απέναντι στους γονείς. Και αυτό μόνο εφόσον τους επιτραπεί, αφού τα υπό ισχύ μνημόνια απαγορεύουν νέες προσλήψεις. Αν δεν προβούν σε νέες προσλήψεις, τότε θα πρέπει να προσαρμόσουν το ωράριο λειτουργίας των βρεφικών και παιδικών σταθμών στο νέο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού αυτών, ακυρώνοντας το κεκτημένο του διευρυμένου ωραρίου που εξυπηρετούσε τις (πλέον λίγες και προνομιούχες) εργαζόμενες οικογένειες. 

Η συνολική αυτή υποβάθμιση την οποία θα υποστούν οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί και οι υπηρεσίες τους (τροφεία, υλικοτεχνικός εξοπλισμός και επισκέψεις κοινωνικοπολιτικού προσανατολισμού), παράλληλα με την συνεχόμενη αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των ιδιωτικών δομών στο ΕΣΠΑ (το οποίο προβλέπει για χρηματοδότηση των παιδιών και όχι των σταθμών), θα οδηγήσουν πολλούς δημοτικούς σταθμούς σε μαρασμό, αφού οι γονείς (που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα) θα στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα υπερέχει συγκριτικά καθώς θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, επαρκείς παροχές και αξιοπρεπείς συνθήκες.  Αποτέλεσμα αυτού θα είναι το κλείσιμο πολλών βρεφικών και παιδικών σταθμών, η αύξηση των απολύσεων και της διαθεσιμότητας του προσωπικού που απασχολείτο σε αυτούς καθώς και της ανεργίας συνολικά. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: 
Αντιλαμβάνονται ότι με τον περιορισμό του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού των βρεφικών και παιδικών σταθμών θα επιβαρύνουν την συνολική και ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση λειτουργίας τους; Ποια είναι η λογική που διέπει τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, η οποία προβλέπεται να καταρρακώσει την κοινωνική διάσταση της δομής των βρεφικών και παιδικών σταθμών οδηγώντας τους εν τέλει σε κλείσιμο; 
Γιατί κάθε προσπάθεια εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού και ανασυγκρότησης του κράτους φαίνεται να καταλήγει σχεδόν πάντα σε ωφέλεια μόνο των ιδιωτικών συμφερόντων και να αποδυναμώνει το δημόσιο τομέα και τις κοινωνικές παροχές πρόνοιας που οφείλει να αποδίδει στον Έλληνα πολίτη; 

Αθήνα, 13/07/2015
Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Μίχος
Βουλευτής Ευβοίας
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ