20/5/15

Ν.Μίχος: "Όχι στα μεταλλαγμένα"


Ο Βουλευτής Ευβοίας, Νικόλαος Μίχος, μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, έθιξε το σοβαρότατο θέμα των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων, που έχουν κατακλύσει την παγκόσμια αγορά. Επεσήμανε ότι οικονομικά ισχυρές οικογένειες, που προωθούν την παγκοσμιοποίηση, εμπορεύονται τα μεταλλαγμένα προϊόντα και φυτοφάρμακα με την αρωγή της ΕΕ, καθώς τον Απρίλιο εγκρίθηκε η κυκλοφορία 19 ποικιλιών μεταλλαγμένων σπόρων, εκ των οποίων οι 17 προορίζονται για την ανθρώπινη και ζωική διατροφή.

Ο Συναγωνιστής Μίχος, ως ενεργός γεωργός και κτηνοτρόφος, επέστησε την προσοχή στο ότι η γενετική μόλυνση έχει εξαπλωθεί στα καλλιεργήσιμα εδάφη, την ίδια στιγμή που παραγκωνίζονται εσκεμμένως ακίνδυνες και ποιοτικά ανώτερες ελληνικές ποικιλίες προϊόντων. Η χρήση των μεταλλαγμένων φυτοφαρμάκων αποδεδειγμένα δεν βελτιώνει την γεωργική παραγωγή, τουναντίον έχει αυξηθεί η εδαφική μόλυνση (διασυνοριακή και μη) μέσω της μετατόπισης τοξικών εδαφικών στοιχείων και του υδροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα, γίνεται παρέμβαση στην φυσιολογική γονιδιακή εξέλιξη των ειδών και μειώνεται η βιοποικιλότητα.

Ως προς τους καταναλωτές, ο Συναγωνιστής Μίχος τόνισε ότι έρευνες έχουν δείξει πως η βρώση μεταλλαγμένων αγροτικών προϊόντων προκαλεί καρκίνο, αλλεργίες και αλλεργικά σοκ, αύξηση της αντίστασης των μικροβίων στα αντιβιοτικά, ορμονικές διαταραχές, ψυχικές ανισορροπίες, ελλειμματική προσοχή, θηλυπρεπή στοιχεία, αλλά και θάνατο, όπως συνέβη προσφάτως στην Ισπανία. Τέλος, ο Συναγωνιστής τόνισε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αντίστασης απέναντι στις αλυσίδες εταιριών μεταλλαγμένων προϊόντων αλλά και στις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες στον βωμό του χρήματος παίζουν με την υγεία των πολιτών και καταστρέφουν το περιβάλλον.