18/1/15

Προσφέρουμε όπου μαθαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη


Μετά τη διανομή τροφίμων, που πραγματοποίησε εκτάκτως τη Τ.Ο. Ευβοίας πριν το κύμα κακοκαιρίας, μας πληροφόρησαν ότι μία μονή της περιοχής, με δεκάδες ηλικιωμένες μοναχές αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης τροφίμων. Επειδή η συγκεκριμένη μονή ακολουθεί το Παλαιό Ημερολόγιο και το παράδειγμα της Μονής Εσφιγμένου, δεν υποστηρίζεται από την Εκκλησία και το Πατριαρχείο.



Αν και βρισκόμαστε στην πιο απαιτητική και δύσκολη για πολιτικό κόμμα περίοδο (και παρά το γεγονός ότι οι μοναχές δεν ψηφίζουν και μάλιστα οι συγκεκριμένες έχουν αποκοπεί πλήρως από τα εγκόσμια), ως Εθνικιστές ήταν αδύνατον να αδιαφορήσουμε. Συγκεντρώσαμε το συντομότερο όσα περισσότερα τρόφιμα μπορέσαμε και βρήκαμε χρόνο μεταξύ δύο ενημερωτικών δράσεων για μια σύντομη επίσκεψη παράδοσής τους.


Σημ: Η συγκεκριμένη ενέργειά μας δημοσιοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως έμπρακτος αντίλογος στους χαρακτηρισμούς δαιμονοποίησής μας από τα ΜΜΕ και τα πολιτικά λαμόγια του καθεστώτος. 

Τ.Ο. Ευβοίας