20/10/16

Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας: Η μάχη των Γιαννιτσών


Στα πλαίσια των συντονισμένων ανά την επικράτεια Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Τ.Ο. Ευβοίας, η συγκλονιστική διήμερη Μάχη των Γιαννιτσών, από τον συναγωνιστή Κ.Ι., ανώτατο αξιωματικό ε.α..
Με κατατοπιστικούς χάρτες και αρχεία του ΓΕΣ, οι παριστάμενοι είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν νοερά στον χρόνο και τον χώρο και ενημερωθούν παραστατικά για τις συνθήκες, τις στρατιωτικές κινήσεις, αλλά και το πολιτικό παρασκήνιο των γεγονότων και των επιδράσεών τους στις ιστορικές εξελίξεις για την πατρίδα μας.

Η μάχη των Γιαννιτσών (19-20 Οκτωβρίου 1912) ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου κι αυτό γιατί η νίκη στα Γιαννιτσά άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Συναρπαστική είναι η περιγραφή της μάχης από τον Πέτρο Βρυζάκη, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύονται παρακάτω:
«Η πορεία μας επιταχύνεται. Πριν ακόμη μας δοθεί διαταγή, αυθορμήτως οι στρατιώται ταχύνουν το βήμα των. Η πορεία μας έτσι γίνεται σχεδόν τροχάδην. Ανερχόμεθα μικράν κλιτύν και φθάνομεν εις την κορυφογραμμήν. Το πυρ μαίνεται. Αι σφαίραι σφυρίζουν πυκναί γύρω μας. Οι στρατιώται διατάσσονται και πίπτουν πρηνηδόν. Οι αξιωματικοί όλοι όρθιοι. 
Στας τρεις ακριβώς ακούεται η φωνή του Μεράρχου κ. Μηλιώτου.
-Κύριε Παναγιωτόπουλε, το τάγμα σας εμπρός.
Αναπτυσσόμεθα εις τάξιν μάχης. Έχω τη διμοιρία μου, εμπρός μου, συγκεντρωμένην, πειθαρχούσαν. 
Αι σφαίραι πυκνόταται γύρω μας. Προχωρούμεν απτόητοι και ταχέως. Δεν παύω ούτε στιγμή να παροτρύνω τους στρατιώτας.